Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

UAB „Komuva“ atlieka specialiosios/ komunalinės įrangos garantinį ir pogarantinį remontą, bei tiekia šios komunalinės įrangos atsargines detales. Įmonė turi mobilias serviso dirbtuves bei apmokytą techninį personalą, todėl operatyviai komunalinės įrangos remontą gali atlikti vietoje pas savininką. Įmonės tikslas – tiekti pirkėjui aukščiausios kokybės komunalinę įrangą ir serviso paslaugas palankiausiomis pirkėjui kainomis. Taip pat įmonė siekia užtikrinti, kad veikla būtų valdoma efektyviai ir stengiamasi kuo labiau sumažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai.

Siekiant užsibrėžtų tikslų įmonės aukščiausioji vadovybė:

  • užtikrina, kad integruotos vadybos sistemos pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus politika būtų suprantama, įgyvendinama, prižiūrima bei tinkama organizacijos nustatytai paskirčiai, strateginei krypčiai bei nustatytiems integruotos vadybos sistemos tikslams;
  • įsipareigoja užtikrinti nuolatinį integruotos vadybos sistemos pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;
  • stengiasi atitikti ir viršyti klientų reikalavimus, kad paslaugos būtų aukščiausios kokybės;
  • siekia atitikti ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;
  • įsipareigoja pagal galimybes saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, ir jos resursus;
  • siekia užtikrinti, kad veikla būtų valdoma remiantis nustatyta strategine kryptimi ir stengiamasi kuo labiau mažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai.

Direktorius Karolis Žilinskas
2022 m. balandžio mėn.